Det scenario som utspelat sig på både finansmarknader och i näringslivet har liknat ett okontrollerat haveri, men risken är nu att…