En stark aktiekursutveckling, en potentiellt svag rapport för det tredje kvartalet samt alltför höga…