Den norska storbanken DNB sänker sin ränta på bolån med 0,35 procent sedan Norge Bank tidigare i dag sänkt styrräntan med 0,5…