Norska banken DNB ser med besvikelse på att bioteknikbolaget Isofol Medicals fas 3-studie AGENT varken mötte det primära eller sekundära effektmåttet. I en färsk uppdragsanalys sänker man aktiens motiverade värde till 0-3 kronor (14-26).