Handeln på Stockholmsbörsen präglas av försiktiga kursrörelser på torsdagen och det breda OMXSPI-index rör sig kring nollstrecket vid 14-tiden. Några bolag sticker ut med större kursrörelser.