Norra Sverige gynnas både av stora industriella investeringar och Sveriges Nato-inträde, menar Diös avgående vd Knut Rost. Men det behövs mer för att locka människor till regionen. ”Det går inte att kommunerna själva tar på sig mer och mer miljardlån, som är det reella alternativet. Kommunerna tar en stor risk, men jag tycker att vi skattebetalare i Sverige AB skulle kunna ta mer av den”,...