Att investera både hållbart och lönsamt behöver inte vara särskilt komplicerat.