Svallvågorna efter haveriet för amerikanska Silicon Valley Bank spred sig tydligt till Europa i veckan när Credit Suisses problem fördjupades. Även om Schweiz centralbank ryckte ut är det knappast dags att blåsa faran över enligt Di:s experter. ”Det kommer att fortsätta dyka upp oroshärdar”, säger Torbjörn Isacson i Analyspodden.