I den kapitalsnåla industrihandlaren såg vi en dubbelchans med både substansrabatt och resultatförbättringschans.