Fastighetsbolaget Nyfosa har slutfört den riktade nyemissionen av stamaktier som meddelades i samband med börsstängningen, erfar Di. Nyfosa har via emissionen tillförts cirka 1,8 miljarder kronor.