Devinix Solutions AB växer och har under 2018 mer än dubblat omsättning från 20,3 MSEK till 50,8 MSEK. Sedan inledningen av 2019 har också antalet anställda ökat från 24 personer till idag 36. Under våren har bolaget inlett en satsning mot offentlig sektor.