Recession? Ja. Men spring inte iväg från börsen! Så lyder uppmaningen från Deutsche Banks globala investeringschef.