Den tyska storbanken Deutsche Bank bekräftar målet att lyfta intäkterna till 28-29 miljarder euro i år och räknar med att kostnader och kreditförluster i princip inte förändras, enligt bankens årsredovisning.