Det är ett misslyckande för AB Volvos koncernledning, styrelse och största ägaren Industrivärden att koncernen värderas så lågt på börsen. Inför Volvos kapitalmarknadsdag har Di listat sju faktorer som bidrar till den låga värderingen. En av dem är Ericsson-smittan i Volvos styrelse som ägarna bör göra något åt.