Torsdagen bjuder bland annat på Kantar Prosperas stora enkät med inflationsförväntningar och räntebesked från ECB.