På tisdagen kan vi bland annat se fram emot färska kvartalssiffror från Sandvik-avknoppningen Alleima.