Under dagen presenterar bland annat E-handelsbolaget Purefun sin kvartalsrapport. Fed-chefen Jerome Powell ger vid 15:30 sin halvårsvisa penningpolitiska redogörelse inför senatens bankutskott.