På onsdagens makroagenda finns färska europeiska inflationssiffror och svenskt tjänste-PMI.