Under måndagen väntas bland annat färsk bostadsprisstatistik från Valuegard.