Det är en riktigt tunn agenda på fredagen men från Statistiska centralbyrån väntas småhusbarometern för november. Storbritannien publicerar både industriproduktion och BNP för november medan USA bjuder på decemberinflation.