Detaljhandeln i Kina ökade med 8,2 procent under januari-februari, jämfört med motsvarande period föregående år.