I förra veckan kom fem domar där skogsägare fick rätt mot staten. Det är historiska beslut som måste få stora konsekvenser för synen på…