Arbetslösheten letade sig uppåt i februari. Men samtidigt sjönk antalet långtidsarbetslösa och sysselsättningsgraden var oförändrad. Den stora sättningen på arbetsmarknaden är ännu inte här. Det mesta talar dock för en gradvis försämring framöver.