Majoriteten är amerikaner och it-branschen är tydligt överrepresenterad. Dessutom är samtliga män. Men vilka egenskaper är det hos världens rikaste personer som ligger bakom deras ekonomiska framgångar?