De uppgifter jobbsökare lämnar ifrån sig i samband med rekrytering kan vara känsliga.