Världsläget de senaste åren har gjort det besvärligt med planeringar och lanseringar av nya bilar.