Teknikkonsulten Sweco rusar på sin rapport för första kvartalet där resultatet kom in bättre än väntat. Bolaget gör framsteg på pressade marknader och är väl positionerat för att dra nytta av den gröna omställningen. Men aktien är fullvärderad.