Karolina Lindholm Billing arbetade i Libanon, men tackade ja till ett nytt uppdrag i en lugnare del av Europa. Året därpå står UNHCR:s Ukrainachef mitt i en humanitär kris med 14 miljoner ukrainare på flykt.