Testas på olika håll i landet • Forskare ser positiva effekter – men också risker.