Svantesson (M) om Arbetsförmedlingens generaldirektörs uttalande.