Teknik med fokus på kvinnors hälsa, ”femtech”, är på frammarsch. För forskaren Elina Berglund Scherwitzl, som skapat p-appen Natural Cycles…