De kör sina Mini Cooper nedför trappor, på gågator och på hustak. Ja, ni hör – det handlar i hög grad om en biljaktsfilm.