Oscar är spionjägare på Säpo • Tror inte något annat jobb kan överträffa det han har.