Orderingången fortsätter att öka och flera nya kunder Första kvartalet 2019 Periodens nettoomsättning uppgick till 10,7 (1,9) MSEK och resultatet till -16,3 (-21,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,25 (-0,64) SEK. Bruttoresultatet uppgick till -2,6 MSEK vilket är förbättring med 4,7 MSEK jämfört med motsvarande period 2018.