Debatten går varm i sociala medier, efter Gunilla von Platens utspel mot Carnegies nya styrelseutbildning för kvinnor. Kritiken har delats vidare av jämställdhetsministern och kommenterats av Elisabeth Thand Ringqvist (C): ”Jag har aldrig mött en man som gått en styrelseutbildning.”