Mer information om hushållens ekonomi skulle gynna svensk ekonomisk politik. Det skulle ge bättre underlag för viktiga beslut med betydelse för finansiell stabilitet och prisstabilitet. Förslaget att samla in uppgifter över hushållens tillgångar och skulder bör därför genomföras, skriver Susanna Grufman, vikarierande generaldirektör på Finansinspektionen (FI), och Erik Thedéen, riksbankschef.