DEBATT. Att Lars Calmfors, som återkommande kritiker mot industrinormeringen, får ett uppdrag av 6F är inte förvånande. Det ligger i linje med 6F:s upprepade försök (Di Debatt 12/10) att slå mot Industriavtalets position och betydelse för svensk lönebildning.