Fortsatt ökad lågprisimport av kycklingkött, fortsatt otydligt regelverk, fortsatta trakasserier från djurrättsaktivister. Det är några av de utmaningar som vi kycklingbönder och företagare i branschen just nu står inför. Andelen lågpriskyckling ökar samtidigt som den svenska produktionen minskar, trots att den totala konsumtionen av fågel ökar i landet, skriver Jenny Andersson och Maria Donis...