Sverige har varit en stark global röst för en hållbar utveckling. Den rösten tycks nu tystna. Det saknas ett tydligt politiskt ledarskap för en hållbar framtid, skriver elva forskare med klimatfokus.