Hundratusentals människor står utanför arbetsmarknaden. Med lägre trösklar in i taxibranschen skulle fler kunna försörja sig själva, genom möjligheten att starta företag eller själva bli anställda, skriver Fredrik Kopsch, chefsekonom på Timbro.