Den ekonomiska och politiska kartan är kraftig förändrad i dag jämfört med 2003. I det perspektivet blir Sveriges ekonomiska och politiska utanförskap än mer problematiskt och vår valuta gradvis än mer marginell, skriver Gunnar Hökmark.