Regeringen behöver ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att bidra till utveckling och innovation, säkra svensk beredskap och förstärka tillsynen av kemikalier, utöver att skydda hälsa och miljö. Det är avgörande för såväl välfärden som klimatet.