Vår bestämda uppfattning är att det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och skapa förutsättningar för att bygga nya reaktorer, skriver Torbjörn Wahlborg Vattenfall, chef elproduktion Norden.