Det krävs en tydlig viljeinriktning från regeringen om hur försvarsföretagen ska utveckla förmågan att leverera önskvärd försvars- och säkerhetspolitiskt nytta, skriver Robert Limmergård, Generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen.