Det finns flera brister och svagheter i det svenska systemet för bortkoppling av elanvändare – något regeringen varnar för kan bli verklighet, skriver Christine Große Pär M Olausson vid Mittuniversitetet. I en ny SNS-rapport pekar de på viktiga åtgärder för att stärka samhällets beredskap och motståndskraft.