I takt med att Sverige och resten av världen gör sig av med beroendet av fossila bränslen ökar efterfrågan på metaller och mineral. För att nå målet i Parisavtalet behövs en utbyggnad av vindkraftverk, solceller, batterier, elektrolysörer till vätgas och digital teknik, skriver Maria Sunér, vd Svemin och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.