Det måste vara enkelt att kunna starta och driva verksamheter med stor samhällsnytta. Tillståndsprocesserna måste bli enklare och effektivare, skriver klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Martin Kinnunen, miljö- och klimatpolitisk talesperson (SD).