Carl Johan von Seth: Kommer att göra vad som krävs för att få upp inflationen i euroekonomierna.