Efter att Li Shufu sålt hela sitt innehav i Daimler Truck öppnar den kinesiska affärsmannens ägarbolag Geely för att ta en plats i AB Volvos valberedning och styrelse. Källor i AB Volvos ägarled pekar dock ut ett möjligt hinder för Li Shufu att ta del i Volvos ägarstyrning.