Euroområdet är på väg mot en kraftig ”Putin-recession” skapad av skenande priser och risk för brist på gas.